Aerovlekací kemp 2019

Cíl akce:

 • Seznámit piloty ZK s možností startu pomocí aerovleku. Zvýšit počet pilotů, kteří jsou
  schopni využívat aerovlek. Tím zvýšit atraktivitu a při nedostatku vhodných startovišť
  na kopcích i dostupnost tohoto sportu.
 • Představit nové vlekací UL letadlo TULÁK pro vlekání ZK a jeho pilota Daniela
  Zahrádku
 • Předání našich dlouholetých zkušeností s aerovlekáním novým pilotům.
 • Zvýšit jejich bezpečnost, při prvních startech aerovlekem. Ostatním pilotům umožnit
  vyzkoušet vlek za UL TULÁK

Termín:

Akci plánujeme na některý víkend v měsících březnu nebo dubnu, dle počasí. Bude
vyhlášena týden předem a potvrzena během pátku. Probíhat bude na ploše Hrušovany.
V případě nepříznivého směru větru, určíme jinou plochu.

Podmínky přijetí:
Pilot ZK musí mít platné všechny doklady potřebné k uskutečnění vleku.
Musí perfektně zvládat starty pomocí odvijáku a musí být schopen řídit svůj ZK i pří
rychlostech kolem 80 km/h Při pochybnostech o schopnostech pilota provede gestor
kontrolní vlek pomocí odvijáku před touto akcí.

Gestrem akce je Jiří Nádvorník, kterého kontaktujte pro přihlášení.